Stjepana Radića 20/A, 23249 Povljana 023 692717porat.povljana@gmail.com

UPUTE KORISNICIMA – PRAVNIM OSOBAMA

Post 10 of 10

Na odlagalištu “Vulina Draga” može se deponirati samo otpad nastao na području općine Povljana.
Dovoz neopasnog inertnog otpada je dozvoljen unutar radnog vremena uz ispunjen prateći list (Obrazac PL-NO-IO) od ponedjeljka do petka od 8-19 sati, te subotom od 8-12 sati. Nedjeljom i praznicima odlagalište je zatvoreno.

Opasni otpad (sve kategorije) ne smijemo primate na odlagalište.

Menu